Teräsmyynti Suomi Oy:n yleiset myyntiehdot yritysten väliseen kaupankäyntiin

Soveltamisala:

Noudatamme Teknisen Kaupan Liiton terästen ja metallien yleisiä myyntiehtoja TK Teräkset ja metallit 2010. Sovelletaan kaikkiin Teräsmyynti Suomi Oy:n toimituksiin ellei ole kirjallisesti toisin sovittu.

 

Toimitus kotimaan toimituksille:

Kotimaan kaupassa käytetään kulloinkin voimassa olevia FINNTERMS- toimitusehtoja. Mikäli muuta ei ole sovittu, toimitusehto on nouto. Rahti ja asianmukainen tuotteen vaatima pakkaus veloitetaan erikseen.

 

Pakkausveloitukset:

Kelmutus, sinkelöinti 0 €
Lautapakkaus 9 €
Lavapakkaus 14 €
Lavakehikko 1000*2000 17 €
Lavakehikko 1250*2500 20 €
Lavakehikko 1500*3000 25 €

Muut pakkaukset sopimuksen mukaan
Hinnat Alv. 0 %

 

Maksuehto:

Maksuehto on 14 pv laskun päiväyksestä, ellei toisin ole sovittu. Pidätämme oikeuden vaatia toimituksen yhteydessä ennakkomaksua jos asiakasta koskeva luottovakuutuksemme irtisanotaan tai meillä on asiakkaalta erääntyneitä maksamattomia saatavia. Ennakkomaksua voidaan vaatia jo vahvistetuille toimituksille myös tilanteissa, joissa luottovakuutusyhtiö alentaa korvausmäärää tai muutoin olennaisesti muuttaa luottovakuutuksen ehtoja. Maksun viivästyessä, ostaja sitoutuu maksamaan viivästyneelle määrälle viivästyskorkoa, sekä maksamaan mahdolliset huomautuskulut. Myyntilaskut siirretään Arvato Financen reskontraan ja ne voidaan rahoittaa. Myyntireskontramme hoitaa Arvato Finance.

 

Hinnanmuutokset:

Tehtaan hintojen, valuuttakurssien, rahdin, tullin, arvonlisäveron tai muun valtiollisen maksun muutokset vaikuttavat vastaavasti hintoihimme.