TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Laadittu 14.3.2019

 

REKISTERINPITÄJÄ

Teräsmyynti Suomi Oy

Y-tunnus: 1109405-7

osoite: Hakkutie 6, 40320 JYVÄSKYLÄ

kotipaikka: Jyväskylä

puhelin. 0207410550

sähköposti: asiakaspalvelu@terasmyynti.com

 

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Solja Lehtimäki

osoite: Hakkutie 6

puhelin: 0405201759

sähköposti: solja.lehtimaki@terasmyynti.com

 

Henkilörekisterin nimi

Asiakas – ja markkinointirekisteri

 

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käytetään kaupankäynnin yhteydessä, asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintään sekä verkkopalveluiden tai muiden palveluiden käyttökokemusten parantamiseen.

 

REKISTERÖITÄVÄT TIEDOT

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

  • Henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilötunnus
  • Yrityksen nimi, yhteystiedot ja sekä mahdollisesti yleiset yrityksen tiedot, kuten y-tunnus
  • Asiakkuuden hoitamiseen sekä yhteydenpitoon liittyvät tiedot (ostot, palautukset, mahdolliset reklamaatiot tai muut palautteet)
  • Verkkokäyttäytymiseen liittyviä tietoja
  • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyviä tietoja
  • Tekniset tiedot sekä rekisteröidylle selaimelle lähetetyt evästeet tietoineen

 

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin esim.:

  • Asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä tai tarjouspyynnön tai saatavuuskyselyn yhteydessä
  • Sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa arvontaan tai muuhun kampanjaan

 

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa: Laskutukseen tai kaupankäyntiin liittyvät tiedot, rahtiliikkeelle tuotteen toimitusta varten tai maksamattoman saatavan perintää varten tai muu peruste esim. tekninen yhteys tietojärjestelmien välillä.

Laskutusreskontraamme hoitaa Arvato Finance, laskutus asiakkaiden tiedot siirretään Arvatolle. Verkkokauppa-asiakkaiden kaupankäyntiin liittyvät tiedot siirretään Checkout maksupalvelun tuottajalle.

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointi tarkoitukseen.

Tietoja ei siirretä EU:n TAI ETA:n ulkopuolelle.

 

REKISTERIN SUOJAUS

  1. Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Teräsmyynti Suomi Oy:n toimitiloissa lukitussa tilassa.

  1. Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Hansaword Finland Oy:n tietojärjestelmään. Palvelimemme sijaitsee suomessa ja palvelintilastamme vastaa Seltimil Oy. Palvelimessamme käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Verkkokaupan käyntiin liittyvät tiedot tallennetaan palveluntarjoajan Shopify:n palvelimelle.

 

TIETOJEN TARKASTUSOIKEUS JA KORJAAMINEN

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

 

MUUT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle